Nous Reptes de la Societat de la Informació

“Presentació Nous reptes de la Societat de la Informació” 26/04/2016

Carlos Villagrasa

Javier Iborra

Enllaç a la presentació

tertulia3

Introducció: Societat de la Informació. Societat del coneixement. De Negroponte, Manuel Castells, Neil Postman (Tecnopolis), Javier Echevarría (Telepolis).

Vivim en una època de canvis, o un canvi d’època? Es tracta d’una nova etapa de la societat industrial, o estem entrant en una nova era? “Aldea global”, “era tecnotrònica”, “societat postindustrial”, “era” o “societat de la informació” i “societat del coneixement”?

El desenvolupament de les tecnologies de la informació ha accelerat en els últims anys l´aparició de noves formes d´organitzar el treball, l´educació, la cultura o les transaccions econòmiques i ha introduït noves maneres de comunicar-se. La societat sorgida arran d´aquestes transformacions, anomenada societat de la informació, s´ha trobat amb el repte d´haver de designar conceptes i objectes nous provinents especialmente dels àmbits de la informática, els videojocs, el multimèdia, la telefonia móvil, les noves professions, Internet i les xarxes de telecomunicacions.

 

Societat de la informació o societat del coneixement?

En 1973, el sociòleg nord-americà Daniel Bell va introduir la noció de la «societat d’informació» en el seu llibre L’adveniment de la societat post-industrial Com a conseqüència de l’abast d’aquestes transformacions, la societat s’inclina a basar-se cada vegada més en el coneixement, de manera que la societat industrial ha donat pas a la societat de la informació i del coneixement

Com puntualitza Manuel Castells, les xarxes informàtiques tenen un avanç sense precedents i perfilen un nou sistema de comunicació basat en un llenguatge digital universal capaç de crear noves formes i canals de comunicació. La societat de la informació ha adoptat en forma contundent a les noves tecnologies en un procés que és ja   irreversible, entre altres raons, per estar impulsades per forces comercials summament poderoses que arriben a depassar a la política nacional i a la política educativa.

En la seva obra de 1997, Ser Digital, Negroponte abunda en plantejaments que desborden optimisme davant la forma vertiginosa en la qual la tecnologia avança i s’estén a sectors cada vegada més amplis de la societat. En aquesta era que ell denomina com de la postinformació, la qual ha deixat enrere a l’era industrial centrada entorn del concepte de producció en massa, mètodes uniformes i repetitius a qualsevol espai i temps donat, i de l’era de la informació, que mostra la mateixa economia d’escala, però amb menor èmfasi en el temps i a l’espai. No obstant això, adverteix en un to profètic el que avui ja és realitat, el costat fosc d’estar digitalitzat es manifestarà en violacions a la propietat intel·lectual, invasió de la privadesa, vandalisme digital, pirateria del programari, robatori de dades i pèrdua d’ocupacions.

Tertulia3

La visió crítica, pessimista i gairebé apocalíptica permea el plantejament expressat per Giovanni Sartori en el treball titulat Homo Videns, terme clau que designa el destronament de l’homo sapiens, producte de la cultura escrita per l’ens que ha perdut la capacitat d’abstracció..

Tecnópolis (Neil Postman) es destaca del que és la norma en la resta d’obres nord-americanes tant en el seu enfocament (teòric) com en el seu estil, que usa, però no abusa, de l’anècdota, la qual, al seu torn, és menys personalitzada i més global i compleix un paper clar i il·lustratiu (diria didàctic), per defecte de formació de l’autor.

La seva lectura ha de ser prèvia a les altres per adquirir així una consciència crítica i poder sospesar, amb criteri, els postulats de la resta d’autors. És aquesta una obra que teoriza sobre els mecanismes de la tecnologia i la seva relació amb la cultura, que desemboca irremissiblement en el triomf d’aquella

Manuel Castells:

https://www.youtube.com/watch?v=qpkENiSUcJM

Manuel Castells, per ser una dels investigadors que més ha desenvolupat el tema, i autoritat reconeguda en la materia, prefereix el terme “societat informacional” abans que “societat de la informació” (fent la comparació amb la diferència entre indústria i industrial).

TELEPOLIS DE JAVIER ECHEVERRÍA. De la metàfora a la comprensió de la realitat. Telépolis és una ciutat global. Les seves particularitats s’expandeixen en la vida quotidiana, en la interacció humana, en la producció i el treball, en l’entreteniment i en el coneixement. Representa un nivell de complexitat en el desenvolupament de la tècnica, mai abans experimentat per la humanitat. El prefix tele, a distància, anticipa a tota activitat contemporània i a molts objectes de llarga història (teledinero, teleducación,teletreball, etc.). La polis, integrada per ciutadans, amplia la capacitat de presencia de l’àgora, en una cobertura geogràfica que s’estén pel planeta. Telépolis és la metàfora que incrementa les seves característiques en la mesura en què variats sectors desenvolupen les seves accions en un nou entorn intervingut per tecnologies que alteren les nocions tradicionals de temps i espai.

tertulia2

 

Terminologia.

Arrova (@). La forma arrova és una herencia d´una unitat de mesura utilitzada al segle XIX, que probablement hauria desaparegut si no fos perquè a finals del segle XIX, als Estats Units, es va incloure a les màquines d´escriure adreçades als comptables. En aquest àmbit, era una unitat molt utilitzada i d´aquí va passar als teclats dels ordinadors. Aleshores la creació d´Arpanet (antecesora d´Internet) en va evitar la desaparició ja que la va utilizar per a separar el nom de cada usuari de la localització de cada ordinador. Tot i la diversitat de propostes fetes en català per a anomenar el símbol, finalment s´ha imposat el terme arrova.

Art en xarxa: activitat artística que utilitza generalment Internet per a la difusió de les obres, les qual poden ser modificades per altres Internautes.

Autopista de la información (Info Highway): Xarxa de telecomunicacions amb unes característiques tècniques que permeten la transmissió de gran volum d´informació digital a alta velocitat.

Campus virtual: conjunt de serveis accesibles per mitjà d´una xarxa telemática, generalment Internet, que fan possible la interacció i la transmissió de coneixement i d´informació entre l´alumnat, el professorat i el personal de gestió d´una universitat, sense necessitat de coincidir ni en l´espai ni en el temps.

Ciberdelicte: Acte il.legal i sovint fraudulent que es produeix per mitjà d´una xarxa telemática generalment Internet. Un dels ciberdelictes més estesos és el robatori d´identitat (identity theft) que consisteix a utilizar les dades personals d´altri (nom, data de naixement, número de targeta de crèdit per tal de cometre un frau.

Ciberdependència: Necessitat que té una persona d´augmentar constanment el temps de connexió a un ordinador o a Internet.

Ciberfòbia: aversió irracional a Internet i als ordinadors.

Ciberespai: espai virtual en què els internautes interaccionen per mitjà d´ordinadors connectats a una xarxa telemática, generalment Internet.

Ciberlegislació: conjunt de lleis que regulen les activitats desenvolupades en el ciberespai.

Comunitat virtual (Sitges Literari): conjunt d´internautes que comparteixen interessos i sobre els quals intercanvien opinions i comentaris per mitjà d´una xarxa telemática, generalment Internet.

Delicte informàtic: infracció comesa per l´ús, la modificació o la destrucció de programari, de maquinari o de dades transmeses per mitjà d´una xarxa telemática, generalment Internet.

Democràcia electrónica: sistema d´expressió de l´opinió i la participació de la ciutadania en la vida política per mitjà d´una xarxa telemática, generalment Internet.

Digital: dit d´un sistema de transmissió o de processament que representa, emmagatzema i transmet información de qualsevol morfologia en codis binaris.

Edició telemática: reproducció o difusió d´una obra en suport electrònic.

Furoner (Hacker): persona apasionada per la informática, que té un gran coneixement de les xarxes i els sistemes informàtics i un viu interés per explorar-ne les capacitats i per posar a prova les seves habilitats en aquest àmbit.

El significat de la forma inglesa “hacker” ha sofert variacions des de la seva aparició. En la seva aparició a mitjan segle XX s´atorgava a les persones que tenien una gran passió per conèixer el funcionament intern dels ordinadors, però cap a la década dels 80 va passar a denominar els protagonistas dels nombrosos assalts i intrusions a sistemes informàtics; a partir del 90, sobretot amb la popularització del moviment a favor del programari lliure es va intentar recuperar el sentit original i desfer-lo de connotacions negatives que es van desplaçar a la forma “cracker”

 

Como el otro día alguien introdujo el tema de democracia, añado un fragmento de un ensayo sobre el tema:

 

“Los seres humanos de estos tiempos “modernos”, adoctrinados hasta la saciedad con las ventajas ya citadas de lo que significa ser un ciudadano democrático e incapacitado en su mayoría para ser absolutamente ideo-independiente, su tan traída y llevada mayoría, será aprovechada para que unos pocos (¿los “eupátridas” de hoy?) les digan sin decirles, lo que tienen que elegir para su buen gobierno; eso sí, con el convencimiento popular absoluto de su libre elección, faltaría más”.  

Santiago Salcedo

 

Tertulia5 

Internet i el drets de la infancia

Segons Carlos Villagrasa, tot el tema que es planteja en aquesta tertúlia al voltant de la societat de la informació ens porta a la propia idea de fer debat, parlar tots una mica de´allò que ens envolta .

Carlos Villagrasa participa presidint el Congrés Mundial dels Drets de la Infància i la Adolescència el qual es celebra desde el 2003, el proper será al noviembre a Asunción (Paraguay) i ho fan amb la participació directa de nens i adolescents, amb la preocupació pels seus drets i la seva protecció, explicant cóm està canviant el mitjà de comunicar-se, ja que parlen un altre llenguatge, el que podem denominar escletxa entre els infants i la gent gran; també geogràficament en el món de la infància en llocs com a África que no tenen internet, hi ha una desigualtat d´oportunitats.

Aquí a Catalunya també hi ha una preocupació important al voltant d´aquest tema, de fet a Carlos Villagrassa el va convidar el Síndic de Greuges de Catalunya Rafael Ribó el 15 de desembre passat a fer una intervenció sobre els riscos i les oportunitats per els nens a Internet . I ahir el van trucar des del Parlament De Catalunya per fer una intervenció al 14 de juny al voltant d´iniciatives parlamentàries que poden portar-se a terme al voltant Bullying y el “ciber-bullying”

L´ús de les noves tecnologies de la informació, de la comunicación digital han transformat la nostra vida d´una manera molt ràpida: i els nens no són una excepció. De vegades sembla que tenim una versió negativa, distorsionada, fent una lectura diferent a la qual fan els nens. Però hem de pensar en positiu, en com podem contribuir al fet que els nens i els adolescents coneguin els seus drets, tinguin coneixement i informació, els puguin exercir de manera responsable; hi ha molts drets que estan a la Convenció dels Drets dels Infants de l´any 1998 i que s´han de perfilar des d´una altra visió.

No s´han de obviar els riscos per la infància i l´adolescència, com s´ha de fer un bon ús del mòbil, per exemple, l´Internet segur, les xarxes socials… En el Codi Civil de Catalunya i a més a més a una Llei específica de Drets i Responsabilitats del Infants a Catalunya del 2010 en la qual Carlos Villagrassa va participar-hi, es veu com el nens van evolucionant, van tenint cada vegada més capacitat, potenciant que tinguin coneixements i esdevinguin en adults responsables, que coneguin els drets i els limits, fins on arriben els seus drets.

També els pares i els professors han d´estar a sobre, tenint l´ordinador com un aliat: no tant com a supervisors sino informant als infants dels riscos, que tenen grans avantatges, però també que hi ha “depredadors” i saber quina és la informació que han de donar. I aquesta es la clau en la qual tots som responsables, els adults , pares i educadors, més que d´intervenció, d´informació i col.laboració.

 Tertulia2

Derecho de la información 2.0, 3.0?

 

  • Libertad de información vs. Derecho al honor y a la propia imagen en los medios digitales.   Imágenes en las redes. También se debatió sobre la confusión existente sobre la diferencia entre propiedad intelectual y el derecho a la propia imagen. Según explicó Adsuara, la regla es que nadie puede hacer una foto de otra persona, aunque sea en espacios públicos, y usarla sin su consentimiento, a no ser que se trate de un personaje público. En este punto surgió una pregunta: ¿a partir de cuántos followers se considera que un tuitero es una persona pública?

 

  • Libertad de expresión y responsabilidad penal por contenidos ajenos    También se debatió sobre el significado de un ‘retuit’ y lo que puede implicar desde el punto de vista legal. Jorge Monclús recordó el caso de la concejal de Pamplona que fue denunciada por Uxue BarKos, actual presidenta del Gobierno de Navarra, por un comentario ofensivo publicado en Twitter. La Justicia finalmente condenó a la titular del comentario, pero no a otro concejal que lo había retuiteado, por considerar que su responsabilidad era menor. La sentencia de ese caso fue, además, pionera, ya que obligó a publicar el fallo en la propia red social en 140 caracteres.

 

  • ¿Y qué pasa con mis fotos si Tuenti o Facebook cierran? La cuestión de dónde van a parar los contenidos que se publican en las redes y a quién pertenecen también plantea dudas Adsuara puso de relieve que la propiedad es un concepto que Internet ha revolucionado. Y subrayó que existe gran confusión entre la propiedad y los derechos de uso. Como ejemplo, señaló el caso de los dominios de Internet: sus titulares tienden a pensar que son una propiedad, pero el mero hecho de tener que pagar todos los años demuestra que lo que se posee es una licencia de uso.

 

  • Propiedad intelectual. ¿Puede tener un Tweet propiedad intelectual?

 

Si hay un tuit que tiene muchos impactos, eso es que la gente considera que tiene algún valor y, si es lo suficientemente original y tiene éxito, habrá que protegerlo“, apuntó ayer el abogado Borja Adsuara.

El debate, que venía arreciando desde hacía algún tiempo, explotó finalmente cuando Mark Cuban, el propietario de los Dallas Mavericks, fue puesto en la picota por la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) y multado con 25.000 dólares por enviar tweets sobre la supuesta mala organización de un partido en el curso del encuentro. Pero lo que incitó a mil bloggers a perorar sobre el derecho de autor y Twitter fue la reproducción de los tweets por la cadena deportiva ESPN sin autorización de Cuban, quien perdió la paciencia y echó su cuarto a espadas en el debate. ¿Gozaban sus “gorjeos” de protección por derecho de autor? ¿Puede uno proteger sus micromensajes? La respuesta de los juristas a la primera pregunta es: ni por lo más remoto. Y a la segunda: no se moleste en hacerlo.” Consuelo Reinberg

 

Fuente:

http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2016/03/10/56e1cdb822601dd5198b45e4.html

http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/04/article_0005.html

 

  • Derecho de rectificación en los medios digitales.

 

Injuriar en España sale gratis, o el imposible derecho de rectificación en los medios digitales.

http://www.ramirograumorancho.com/2016/03/29/injuriar-en-espana-sale-gratis-o-el-imposible-derecho-de-rectificacion-en-los-medios-digitales/

 

Derecho de rectificación y mi imagen en un entorno digital.

En base a la sentencia del Tribunal Constitucional 99/2011, el ejercicio del derecho de rectificación de la Ley Orgánica 2/1984 permitiría ampliar la información aportada por los medios de comunicación digitales respetando el honor y dignidad del afectado sin limitar de una manera desproporcionada el derecho a la libertad de información contemplado en el artículo 20 de la CE así como poder garantizar la protección de otros derechos como el disponer de un patrimonio histórico y cultural.

http://www.enatic.org/el-derecho-de-rectificacion-y-mi-identidad-en-un-entorno-digital/

 

·         El derecho de autor en la era de las redes sociales

El éxito de redes sociales como MySpace y Facebook ha suscitado cuestiones inéditas en materia de P.I. La posibilidad de publicar fragmentos de vídeo y audio, en ocasiones protegidos por derecho de autor, o de incorporar enlaces para descargas, hace de los sitios Web que albergan esas redes terreno abonado para las infracciones. Según afirma Jonathan Bailey en su artículo “Tweetbacks, Copyright and Scraping” (blogherald.com), en el caso de Twitter, los programas auxiliares que realizan búsquedas en Twitter para localizar los mensajes que remiten a informaciones publicadas en blogs, y muestran esos mensajes en un sitio Web, plantean la siguiente cuestión: ¿puede uno copiar y publicar legalmente tweets ajenos sin permiso, únicamente porque remiten a su sitio Web?

Otra cuestión, que afecta a los blogs en general, es la que plantea el scraping, es decir, la exploración de un gran número de blogs para localizar y copiar contenidos de forma automática. El scraping supone la copia de blogs que no son propiedad de quien inicia el proceso y, cuando la materia copiada está protegida, se considera infracción del derecho de autor, salvo que medie una licencia que relaje la protección.

En conclusión, la legislación sobre derecho de autor ha de evolucionar al ritmo de la tecnología de las comunicaciones para poder proteger a los creadores y, al mismo tiempo, garantizar la libertad de expresión.

 

 

  • La protección jurídica de la intimidad y de los datos de carácter personal frente a las Nuevas Tecnologías de la Información. . La   privacidad electrónica. Protección de datos. Las nuevas tecnologías forman parte de nuestra sociedad, es más son ella misma. Internet, como paradigma y enlace entre aquellas, lo alcanza todo. Lejos de su antaño carácter militar y secreto, Internet, conecta a todas las personas y facilita servicios e información de cualquier tipo, a cualquier hora y con acceso libre. Esta herramienta constituye, en definitiva, la clave de la globalización. Las nuevas tecnologías suelen estar además respaldadas por el discurso de la modernidad y el progreso. Bajo este paraguas, los ciudadanos, consumidores, no parecen mantener un espíritu crítico ante este medio de tan fácil acceso, por lo que rápidamente las nuevas aplicaciones se convierten en un producto de masas. Pero, ¿Las nuevas tecnologías son realmente neutrales? ¿Son democráticas? ¿Qué consecuencias, qué repercusiones pueden tener por ejemplo, en orden a nuestros derechos fundamentales, actos tan cotidianos como introducir datos personales o aceptar políticas de privacidad? Quizás los ciudadanos no son conscientes de las enormes consecuencias, del transfondo de sus “actos informáticos cotidianos” y así, cualquier nuevo desarrollo se asume y celebra como un avance, obviando la reflexión crucial de si el derecho a la intimidad cabe en este mundo actual tal y como se ha entendido hasta ahora.Ante los nuevos retos que estas modernas tecnologías plantean, cabe preguntarse si los mecanismos jurídicos tradicionales son suficientes para mantener el mismo estatus de protección de este derecho o es necesario adecuar las herramientas legales y jurisdiccionales a la nueva realidad. En definitiva, si la revolución digital ha modificado las condiciones y el contexto en el que se ejerce uno de los derechos más esenciales de la persona, como es el derecho a la intimidad, apareciendo nuevas formas de vulneración del mismo. Las consecuencias resultan a nuestro juicio indiscutibles: Es primordial actualizar tanto su contenido como los mecanismos de garantías para hacer valer este derecho fundamental frente a cualquier nueva tecnología que lo vulnere. Dada esta nueva e interesante realidad, el contenido del estudio “El derecho a la intimidad frente a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ” se desarrolla en tormo a cinco capítulos: El primero, supone una presentación de la situación en que se presenta nuestra sociedad frente a las nuevas tecnologías, haciendo hincapié en cómo su presencia ha revolucionado el modo de vivir cotidiano para todos los ciudadanos. En el segundo capítulo, que constituye el núcleo de la exposición, se revisa la evolución del concepto de intimidad desde su aparición hasta la actualidad, así como las diferentes percepciones filosóficas y la aportación jurisprudencial en torno a este derecho.El tercero, aborda el tema relativo al Estado Constitucional ante los retos de la nueva tecnología, describiéndose los principales pilares del Estado de Derecho y su debilidad ante el nuevo marco global. Por último, en el cuarto y quinto capítulo, se revisa la situación en que se encuentra la protección del derecho a la intimidad en España y en Europa respectivamente. Como conclusión indicar que la aportación original de este trabajo consiste en evidenciar tanto la volatibilidad de nuestros más diversos datos por la infinidad de aplicaciones y herramientas tecnológicas que progresivamente se incorporan con total normalidad a nuestro quehacer cotidiano, como las consecuencias, que en orden a nuestro más elemental derecho a la intimidad suponen estas nuevas prácticas. https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=26448Para terminar, daremos algunas conclusiones sobre el análisis de la tecnología informática y las modernas redes globales, y el efecto que pueden tener sobre la seguridad y privacidad personal.El derecho a la intimidad y concretamente la privacidad son requisitos fundamentales para una sociedad libre que a través de Internet están siendo atacados.Para terminar, y en resumen decir que Internet esta pasando por una importante transición impulsada por una nueva necesidad de equilibrar lo público y lo privado, así como los valores humanos y la eficacia técnica. Creemos que el resultado de esta transición, en último término, será el nacimiento de una nueva arquitectura en red basada en dos valores fundamentales: la transparencia y la confianza

 

  • Los gobiernos no sólo no están preparados para combatir la erosión de la privacidad en la era Internet, sino que a menudo son los primeros que la llevan a cabo. En nuestros días no es fácil determinar la fiabilidad de las empresas que recogen y utilizan la IPI y por ello, es más difícil frenar la proliferación y profundidad de los perfiles existentes en la red sobre cada uno de nosotros, y serán más abundantes las brechas de seguridad, los nuevos derrumbes de la privacidad, los nuevos métodos que ocultamente manejan la identidad personal detrás de la cortina electrónica. Las personas que se preocupan por mantener un poco de anonimato personal llegan a la conclusión de que la privacidad ya es menos un derecho, y más una capacidad y una técnica.

 

  • La evolución de Internet ha producido un paso del escenario electrónico de libre expresión y una interacción no comercial a convertirse en una sofisticada plataforma de marketing y entretenimiento que está impulsada en gran parte por el comercio electrónico. La importancia comercial de los sistemas informáticos en red ha dado lugar a innovaciones y adelantos en la recogida, almacenaje y distribución de información personal identificable (IPI), los recolectores de datos utilizan los últimos avances técnicos para conocer los gustos, valores y formas de conducta de las personas. La sofisticación de los medios de recogida y distribución de la IPI, resulta preocupante por la vulnerabilidad de los sistemas, de manera, que es más fácil recoger y distribuir IPI que garantizar su confidencialidad.

Con estas notas hemos querido contribuir a las aportaciones que consideramos de máxima actualidad, sobre las implicaciones de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y el respeto de los derechos fundamentales como son el honor y la intimidad personal. Hemos recorrido las influencias del uso de la ciencia informática en nuestros días y nos hemos detenido en los peligros que ese uso plantea para la garantía de los derechos fundamentales. Por último, hemos concretado algunas de las ideas que consideramos válidas para solucionar los problemas puestos de manifiesto por el conflicto suscitado entre el sueño que supone el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y la pesadilla jurídica planteada por las respuestas legales necesarias ante los numerosos litigios planteados en Internet.

Tertulia1

Debate

1.- El caso Facebook.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha puesto en cuarentena el envío de datos personales de ciudadanos europeos a EEUU. Maximillian Schrems, un usuario de la red social Facebook, ha ganado una primera batalla contra la compañía en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El caso puede tener repercusiones para otros gigantes tecnológicos de EEUU, como Google, Yahoo o Twitter, cuyo modelo de negocio se fundamenta en el análisis y tratamiento de los datos personales de los usuarios.

http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2015/10/06/56138820e2704ecd198b4571.html

Como sucede año tras año, se viralizan falsas noticias (HOAX) de distintos temas, pero siempre suelen ser efectivos aquellos relacionados con Facebook o Whatsapp. En esta oportunidad, se ha difundido de forma viral un supuesto texto legal que pretende proteger a los usuarios contra el “robo” de información en Facebook.

Los derechos, ya sean de propiedad intelectual o relacionados a tu privacidad, son regulados por la Declaración de Derechos y Responsabilidades de Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms), acuerdo de adhesión que aceptas por tener una cuenta de Facebook y que de ninguna manera podría ser modificado por una declaración del usuario realizada en su muro. Es decir que si somos usuarios de Facebook, es porque lo hemos aceptado, y por lo tanto desde el comienzo de la relación, todos los aspectos relativos a la privacidad, protección de datos personales, propiedad intelectual de los contenidos y otros aspectos, son regulados por dichas cláusulas.

 

De hecho, expresamente a través del art. 19 (Otros) inc. 5, el usuario acepta que: “Cualquier enmienda a esta Declaración o exención de esta deberá hacerse por escrito y estar firmada por nosotros”.

Confirmando nuevamente que una publicación por parte de un usuario de una manifestación unilateral (posteando dicha leyenda en su muro) posterior a la celebración de un contrato para la utilización de un servicio, no tiene ningún tipo de validez.

Por otro lado, es importante aclarar que los fundamentos legales citados no tienen ningún tipo de relación con lo que se pretende lograr, toda vez que son artículo del Código Comercial Unificado de los EEUU, de forma que dicha normativa es aplicable solamente para aspectos comerciales.

 

Más allá de eso, intentaremos razonar jurídicamente si fuera realmente posible aplicar la leyenda, y que básicamente se resume a que el usuario desea prohibir el uso de los datos personales a Facebook. ¿Podría un usuario de Facebook revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales?

 

No obstante, no debemos olvidarnos que en las propias DDR de Facebook, más precisamente en el art. 15 inc. 1, aceptamos la aplicación de la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito del Norte de California o en un tribunal

Esta cláusula es aplicable para todo el mundo (literalmente) excepto para Alemania, quien a través de sus diferentes “peleas” con Facebook por la privacidad, logró que a través del art. 16 inc. 3 se incluyera excepciones para los usuarios de Alemania, entre los cuáles existen un reemplazo del art. 16 inc. 5, afirmando que sus contratos si se les aplica la legislación alemana. Para todo el resto de nosotros de acuerdo a este art. 16 inc. 1, estamos dando nuestro consentimiento para que tus datos personales se transfieran y se procesen en los Estados Unidos.

Por otro lado, es interesante analizar si más allá del aspecto legal, dicha leyenda realmente podría aplicarse al servicio. El propio funcionamiento de una red social (cualquiera sea) es basado sobre el hecho de compartir contenidos entre usuarios, interactuando con ellos, y donde gran parte de esos contenidos, contienen una amplia gama de datos personales. En consecuencia, si un usuario realmente quisiera revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, básicamente debería cerrar su cuenta, dado que de otra manera el Servicio en sí de la red social se haría de realización imposible. Este aspecto tiene una estrecha relación con el funcionamiento de la cesión de derechos de uso sobre los contenidos que el usuario transmite a la plataforma, y sobre las características particulares de esa licencia. Sin embargo, ello será motivo de otro post diferente, para no extendernos más en el presente.

Para finalizar, me tomaré la licencia de realizar una apreciación personal sobre el fenómeno analizado y su relación con la privacidad. Considero que por un lado, existe una gran población de usuarios de las redes sociales (Facebook y otras) que desconocen realmente las “reglas de juego” para participar de alguna red social, donde es la información del usuario la moneda de cambio por la utilización del servicio.

 

Desde otra perspectiva, es interesante observar el comportamiento de los usuarios en relación a la protección de su privacidad. Creo que existe una especie de intención de reclamo externalizado a través de este tipo de leyendas, que son utilizadas más bien como “banderas”, donde el usuario se siente identificado con todo o parte del texto, y quiere creer que copiando y pegando un texto en su muro, mejorará su situación sobre la privacidad de sus datos.

 

La privacidad en sí, es un concepto personal y mutable, que se va construyendo y forjando con el tiempo. La decisión de mantener una cierta actitud de resguardo sobre la privacidad, debe ser construido día a día, primero decidiendo y auto respetando el ámbito de privacidad que deseo tener, y luego, si exigiendo que otros terceros respeten esa línea que personalmente he demarcado. ¿Cómo? Se construye dedicando 30 minutos a comprender cuáles son las condiciones del servicio. Si realmente comprendo y decido aceptar, entonces debería dedicar 10 minutos a repasar la configuración de privacidad. Y día a día se deberá reservar algunos de reflexión antes de comentar en un muro, antes de subir las fotos donde se vea la familia, la patente del auto y la dirección de la casa, antes de etiquetar a otra persona, antes de postear donde vamos a ir este verano de vacaciones, segundos de reflexión antes de… compartir algún contenido que afecte en algo esas ganas de tener un poco más de privacidad.

http://blog.segu-info.com.ar/2016/02/la-falsa-nota-sobre-la-proteccion-de.html

 

2.- El caso Apple.

Apple niega el acceso al Iphone. El País. “Tim Cook rechaza la orden de una juez al considerar que es un “paso sin precedentes” que “amenaza la seguridad” de sus clientes”

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/17/actualidad/1455702891_642434.html

 

El País. 29/03/2016 “El FBI logra entrar en el iPhone de San Bernardino sin ayuda de Apple. El Gobierno de Estados Unidos zanja así la polémica con la empresa de Cupertino, que se había negado a facilitar el acceso al teléfono del terrorista Syed Farook

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/29/estados_unidos/1459204906_761502.html

 

3.- RRSS y violencia de género.

Si antes solo se relacionaba la violencia de género con la agresión física que sufría una mujer cuando era golpeada por la pareja, en la actualidad hay que ampliar el marco en el que se pueden generar conductas agresivas y de acoso que también son calificadas como violencia de género.

El auge de las nuevas tecnologías ha provocado que se genere una nueva violencia que golpea, sobre todo, a chicas adolescentes menores de edad. Se basa, principalmente, en acoso sexual por parte de desconocidos a través de Tuenti o Facebook y también en el control que llegan a ejercer las parejas de estas jóvenes en su teléfono móvil o en sus contactos en la red. “Si antes decían no salgas con éste o con el otro, ahora se dan casos de control de mensajes en el teléfono móvil, a quién llama, con quién se relaciona en la red, cuáles son las personas que tiene agregadas como amigos en Facebook, controlar en qué paginas se mete o colgar fotos de sus parejas o ex parejas exponiendo imágenes degradantes de la persona”,

http://www.educarenigualdad.org/las-redes-sociales-generan-nuevas-formas-de-violencia-de-ga-nero-entre-los-ja-venes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *